Czytelnicy Biblioteki Parafialnej w Strzelnie od dawna uczetniczą w inicjatywach literacko-naukowych organizowanych przez Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. Zamieszczamy afisz promocyjny dotyczący najbliższego spotkania. Książka z dedykacją ks. prof. Szostka dla naszych czytelniczek i czytelników  jest dostępna w Bibliotece Parafialnej.

szostek 2