Oto czasopisma i gazety dostępne w czytelni Biblioteki Parafialnej:

„Przewodnik Katolicki – Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

przewodnik

„30 Giorni”

„Adalbertus Forum”

„Agro-Biznes”

„Akant” – miesięcznik literacki 

„Analecta Cracoviensia”

„Animator – Biuletyn Misyjno-Pastoralny”

„Apostel”

„Apostolstwo Chorych”

„Apostoł Trzeźwości”

„Arcana”

„Ateneum Kapłańskie”

„Ave”

„Biblia Krok Po Kroku”

„Biblioteka Kaznodziejska”

„Biuletyn Ekumeniczny”

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”

„Biuletyn Katechetyczny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

„Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce”

„Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

„Biuletyn Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski”

„Biuletyn – Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

„Biuletyn Towarzystwa Świętego Wojciecha”

„Brand – Magazyn Centrum Stary Browar”

„Caritas”

„Charaktery”

„Chiny Dzisiaj”

„Christian Meditation”

„Chrześcijanin w Świecie”

„Città Nuova”

„Civitas Christiana”

„Collegium Polonorum”

„Communio”

„Concilium”

„Czas Kultury”

„Człowiek w Kulturze”

„Dlatego”

„Dobry Pasterz”

„Domowy Kościół”

„Droga”

„Drogowskazy”

„Duchacz”

„Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Informator”

„Echo z Afryki”

„Effatha”

„Egzorcysta”

„Ethos”

„Familia”

„Fátima – Luz e Paz” – edycja polska

„Fatima – Weltapostolat”

„Filomata”

„Filozofia Chrześcijańska”

„Filozofuj!”

„FMG -Freundeskreis Maria Goretti. Information”

„Fronda”

„Głos dla Życia”

glos_1_2015-214x300

„Głos Karmelu”

„Godzina Obecności – Wiadomości o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”

„Goniec Kujawski”

„Gość Niedzielny”

„Głos Towarzystwa Chrystusowego”

„Homo Dei”

„IKS – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”

„Imago”

„Instytut Idei”

„Jasna Góra”

„Junior”

„Karan”

„Karta”

„Katecheta”

„KnC-Króluj Nam Chryste” – miesięcznik dla ministrantów

„Kolekcja Listów Misyjnych”

„Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych”

„Kotwica”

„Krąg Biblijny”

„Kronos – Metafizyka, Kultura, Religia”

„Książki – Magazyn do Czytania”

„Któż jak Bóg”

„Kujawska Madonna”

„Kultura”

„Kurier Wnet”

„Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze”

„L’Osservatore Romano” – edycja polska

„Legio Mariae”

„Leszczyński Notatnik Akademicki”

„List – Miesięcznik Katolicki” – pismo poświęcone odnowie życia religijnego

„List do Chorych”

„List do Pani”

„Literatura”

„Literatura na Świecie”

„Liturgia Sacra”

„Love One Another”

„Lumen Gentium – Zeszyty Misjologiczne”

„Maria Legionis”

„Martyria”

„Maryjna Wspólnota”

„Materiały Homiletyczne”

„Materiały Problemowe”

„Medicus Mundi Polonia”

 Medicus Mundi Polonia

„Michael – For The Triumph Of The Immaculate”

„Michael – Dla Tryumfu Niepokalanej”

„Midrasz”

„Miejsca Święte”

„Miłujcie się!”

„Misje”

„Misje dzisiaj”

„Misje Salezjańskie”

„Misjonarz”

„Misjonarze Kombonianie”

„Misyjne Drogi”

„Misyjne Materiały Liturgiczne”

„Missi – „

„Msza Święta”

„Moc w Słabości”

„Muzealny Rocznik Pożarniczy”

„Nasz Dziennik”

„Nasz Głos”

„Nasza Droga”

„Nasza Przeszłość”

„Nasza Służba”

„Niedziela”

„Notitiae”

„Nowe Miasto”

„Nowe Państwo”

„Nowoczesna Plebania”

„Nowości Homiletyczne”

„Nowy Horyzont. Hałas niszczy zdrowie”

„Nowy List”

„O Zdrowy Chleb”

„Obecność”

„Obserwator – Tygodnik Rolników”

„Odpowiedzialność”

„Odra”

„Pastores”

„Pedagogia Christiana”

„Pielgrzym”

„Pielgrzym Licheński”

„Poezja”

„Polonia Sacra”

„Polska Zbrojna”

„Posłaniec”

„Posłaniec Ducha Świętego”

„Posłaniec Serca Jezusowego”

„Posłaniec Św. Antoniego z Padwy”

„Posłaniec Świętej Rodziny”

„Posyłam Was”

„Powściągliwość i Praca”

„Prodoks”

„Promocje Pomorskie”

„Przegląd Biblijny”

„Przegląd Powszechny”

„Przyjaciel Misji MSF”

„Roczniki Teologiczne”

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”

„Różaniec”

„Ruah”

„Ruch Biblijny i Liturgiczny”

„Ruch Sług Ubogich Trzeciego Świata”

„Rycerz Niepokalanej”

„Sekty i Fakty”

„Semen”

„Seminare”

„Służba Życiu”

„Sól Ziemi”

„Społeczeństwo i Kościół”

„Sprawy Rodziny”

„Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej”

„Studia Claromontana”

„Studia Ekumeniczne”

„Studia Gnesnensia”

„Studia Pelplińskie”

„Studia Theologica Varsaviensia”

„Studia Włocławskie”

„Śladami…”

„Świat Zbóż”

„Światło Narodów”

„Teofil”

„Teologia i Moralność”

„The Fatima Crusader”

„Trzecie Tysiąclecie”

„Trzeźwymi Bądźcie”

„Tryby”

„Tydzień Misyjny”

„Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”

„Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego”

„Tygodnik Powszechny”

„Vers Demain”

„W Drodze”

„W Nurcie Zagadnień Posoborowych”

„Wiadomości – Polska Misja Katolicka w Szwajcarii”

„Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

„Wiadomości Charytatywne”

„Wiadomości KAI”

„Wiadomości Literackie”

„Wiadomości Rolnicze”

„Wiadomości Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”

„Wiara i Odpowiedzialność”

„Wieczernik”

„Wieś Kujawsko-Pomorska”

„Więź”

więż wierzę więc

„Wieści ze Strzelna”

„Wokół Ołtarza”

„WPiS”

„Współczesna Ambona”

„Wychowawca”

„Wzrastanie”

„Verbinum”

„Vers Demain – Pour le Triomphe de L’Immaculée”

„Vox Patrum”

„Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego”

„Zeszyty Karmelitańskie”

„Zeszyty Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań”

„Zeszyty Maryjne”

„Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”

„Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej”

„Zeszyty Szensztackie”

„Znak”

„Ziemia Kujawska”

„Znaki Czasów”

„Znaki Czasu”

„Znaki Nowych Czasów”

„Zwiastun”

„Źródło”

„Życie i Myśl”

„Życie i Płodność”

„Życie Duchowe”

„Żyć Ewangelią – Czasopismo Duchowości Krwi Chrystusa”

„Żywoty Świętych”

„Żniwo Wielkie”