Oto czasopisma i gazety dostępne w czytelni Biblioteki Parafialnej:

„Przewodnik Katolicki – Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

przewodnik

„30 Giorni”

„Adalbertus Forum”

„Agro-Biznes”

„Akant” – miesięcznik literacki 

„Analecta Cracoviensia”

„Animator – Biuletyn Misyjno-Pastoralny”

„Apostel”

„Apostolstwo Chorych”

„Apostoł Trzeźwości”

„Arcana”

„Ateneum Kapłańskie”

„Ave”

„Biblia Krok Po Kroku”

„Biblioteka Kaznodziejska”

„Biuletyn Ekumeniczny”

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”

„Biuletyn Katechetyczny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

„Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce”

„Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

„Biuletyn Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski”

„Biuletyn – Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

„Biuletyn Towarzystwa Świętego Wojciecha”

„Brand – Magazyn Centrum Stary Browar”

„Caritas”

„Charaktery”

„Chiny Dzisiaj”

„Christian Meditation”

„Chrześcijanin w Świecie”

„Città Nuova”

„Civitas Christiana”

„Collegium Polonorum”

„Communio”

„Concilium”

„Czas Kultury”

„Człowiek w Kulturze”

„Dlatego”

„Dobry Pasterz”

„Domowy Kościół”

„Droga”

„Drogowskazy”

„Duchacz”

„Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Informator”

„Echo z Afryki”

„Effatha”

„Egzorcysta”

„Ethos”

„Familia”

„Fátima – Luz e Paz” – edycja polska

„Fatima – Weltapostolat”

„Filomata”

„Filozofia Chrześcijańska”

„FMG -Freundeskreis Maria Goretti. Information”

„Fronda”

„Głos dla Życia”

glos_1_2015-214x300

„Głos Karmelu”

„Godzina Obecności – Wiadomości o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”

„Goniec Kujawski”

„Gość Niedzielny”

„Głos Towarzystwa Chrystusowego”

„Homo Dei”

„IKS – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”

„Imago”

„Instytut Idei”

„Jasna Góra”

„Junior”

„Karan”

„Karta”

„Katecheta”

„KnC-Króluj Nam Chryste” – miesięcznik dla ministrantów

„Kolekcja Listów Misyjnych”

„Kotwica”

„Krąg Biblijny”

„Kronos – Metafizyka, Kultura, Religia”

„Książki – Magazyn do Czytania”

„Któż jak Bóg”

„Kultura”

„Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze”

„L’Osservatore Romano” – edycja polska

„Legio Mariae”

„Leszczyński Notatnik Akademicki”

„List – Miesięcznik Katolicki” – pismo poświęcone odnowie życia religijnego

„List do Chorych”

„List do Pani”

„Literatura”

„Literatura na Świecie”

„Liturgia Sacra”

„Love One Another”

„Lumen Gentium – Zeszyty Misjologiczne”

„Maria Legionis”

„Martyria”

„Maryjna Wspólnota”

„Materiały Homiletyczne”

„Materiały Problemowe”

„Medicus Mundi Polonia”

 Medicus Mundi Polonia

„Michael – For The Triumph Of The Immaculate”

„Midrasz”

„Miejsca Święte”

„Miłujcie się!”

„Misje”

„Misje dzisiaj”

„Misje Salezjańskie”

„Misjonarz”

„Misjonarze Kombonianie”

„Misyjne Drogi”

„Misyjne Materiały Liturgiczne”

„Missi – „

„Msza Święta”

„Moc w Słabości”

„Muzealny Rocznik Pożarniczy”

„Nasz Dziennik”

„Nasz Głos”

„Nasza Droga”

„Nasza Przeszłość”

„Nasza Służba”

„Niedziela”

„Notitiae”

„Nowe Miasto”

„Nowe Państwo”

„Nowoczesna Plebania”

„Nowości Homiletyczne”

„Nowy List”

„Obecność”

„Obserwator – Tygodnik Rolników”

„Odpowiedzialność”

„Odra”

„Pastores”

„Pedagogia Christiana”

„Pielgrzym”

„Pielgrzym Licheński”

„Poezja”

„Polonia Sacra”

„Polska Zbrojna”

„Posłaniec”

„Posłaniec Ducha Świętego”

„Posłaniec Serca Jezusowego”

„Posłaniec Św. Antoniego z Padwy”

„Posłaniec Świętej Rodziny”

„Posyłam Was”

„Powściągliwość i Praca”

„Prodoks”

„Promocje Pomorskie”

„Przegląd Biblijny”

„Przegląd Powszechny”

„Przyjaciel Misji MSF”

„Roczniki Teologiczne”

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”

„Różaniec”

„Ruah”

„Ruch Biblijny i Liturgiczny”

„Ruch Sług Ubogich Trzeciego Świata”

„Rycerz Niepokalanej”

„Sekty i Fakty”

„Semen”

„Seminare”

„Służba Życiu”

„Sól Ziemi”

„Społeczeństwo i Kościół”

„Sprawy Rodziny”

„Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej”

„Studia Claromontana”

„Studia Ekumeniczne”

„Studia Gnesnensia”

„Studia Pelplińskie”

„Studia Theologica Varsaviensia”

„Studia Włocławskie”

„Śladami…”

„Świat Zbóż”

„Światło Narodów”

„Teofil”

„Teologia i Moralność”

„The Fatima Crusader”

„Trzecie Tysiąclecie”

„Trzeźwymi Bądźcie”

„Tryby”

„Tydzień Misyjny”

„Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”

„Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego”

„Tygodnik Powszechny”

„W Drodze”

„W Nurcie Zagadnień Posoborowych”

„Wiadomości – Polska Misja Katolicka w Szwajcarii”

„Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”

„Wiadomości Charytatywne”

„Wiadomości KAI”

„Wiadomości Literackie”

„Wiadomości Rolnicze”

„Wiadomości Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”

„Wiara i Odpowiedzialność”

„Wieczernik”

„Wieś Kujawsko-Pomorska”

„Więź”

więż wierzę więc

„Wieści ze Strzelna”

„Wokół Ołtarza”

„WPiS”

„Współczesna Ambona”

„Wychowawca”

„Wzrastanie”

„Verbinum”

„Vers Demain – Pour le Triomphe de L’Immaculée”

„Vox Patrum”

„Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego”

„Zeszyty Karmelitańskie”

„Zeszyty Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań”

„Zeszyty Maryjne”

„Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”

„Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej”

„Zeszyty Szensztackie”

„Zdrowy Chleb”"

„Znak”

„Ziemia Kujawska”

„Znaki Czasów”

„Znaki Czasu”

„Znaki Nowych Czasów”

„Zwiastun”

„Źródło”

„Życie i Myśl”

„Życie i Płodność”

„Życie Duchowe”

„Żyć Ewangelią – Czasopismo Duchowości Krwi Chrystusa”

„Żywoty Świętych”

„Żniwo Wielkie”