12 września 2013 r. w ramach obchodów „Roku wiary” w parafii p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie zainaugurowano po raz kolejny Archidiecezjalną Szkołę Słowa Bożego. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie w czwartki o godzinie 1830, po wieczornej Mszy św. Celem powołania szkoły jest zachęcenie wiernych do osobistej i świadomej lektury Biblii.  Poniżej prezentujemy omówione tematy:

Rok 2013:

12.09 – Zanim otworzysz Biblię – ks. Piotr Waszak

26.09 – Jak Bóg „dyktował” Biblię? – ks. Witold Zieliński

10.10 – Oto Słowo Boże – ks. dr hab. Paweł Podeszwa

24.10 – Czy w tekście biblijnym mogą być błędy? – ks. Piotr Waszak

07.11 – Ewangelie poza Ewangelią – ks. Witold Zieliński

21.11 – Bóg, który mówi w różnych językach – ks. dr hab. Paweł Podeszwa

05.12 – Czy Biblię można rozumieć dosłownie? – ks. Witold Zieliński

19.12 – Kościół – stróżem Słowa Bożego – ks. dr hab. Paweł Podeszwa

Rok 2014:

16.01 – Biblia historią zbawienia

30.01 – Lectio divina i jej etapy

13.02 – Nawracajcie się i pójdźcie za Mną – Mk 1,14-20

27.02 – Wyznanie Piotra – Mk 8,27-38

13.03 – Modlitwa w Ogrójcu – Mk 14, 32-42

27.03 – Zaparcie się Piotra – Mk 14,66-72

10.04 – Śmierć Jezusa – Mk 15,33-41

24.04 – Zmartwychwstanie Jezusa – Mk 16,1-8

08.05 – Ukazywanie się zmartwychwstałego – Mk 16,9-18 

22.05 – O zmartwychwstaniu – Mk 12,18-27

05.06 – Wniebowstąpienie – Mk 16,19-20

17.06 (wtorek) – Ustanowienie Eucharystii – Mk 14,22-26

Patronem akcji jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”: http://biblista.pl/

ks. prof. Paweł Podeszwa - animator Dzieła Biblijnego (fot. S. Tarczewski)

ks. prof. Paweł Podeszwa – animator Dzieła Biblijnego (fot. S. Tarczewski)

[Biblioteka Parafialna przy parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie posiada bogaty zbiór literatury z dziedziny biblistyki. Zakupiliśmy w ramach Dzieła Biblijnego dwa egzemplarze Pisma św.  Edycji Świętego Pawła, w którym Księgi Machabejskie przetłumaczył pochodzący ze Strzelna abp Stanisław Gądecki. Zachęcamy do korzystania]