mkidn_01_cmyk

 

 

 

 

 

 

 

Program Ochrona zabytków

Zadanie pn. Strzelno, romański kościół p.w. Św. Trójcy (XII/XIII w.): prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej, przywróceniu historycznego poziomu dziedzińca przed kościołami i klasztorem – etap II

dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego