XVI Niedziela Zwykła  21.07.2013

1.   W okresie letnim przypominamy Biuro Parafialne czynne od godz. 10:00-11:00 i od 16:00-17:00.
2.   W czwartek wspominamy Św. Krzysztofa, patrona kierowców pojazdów mechanicznych, po Mszy Św. wieczornej poświęcenie pojazdów na Placu Św. Wojciecha. Ofiary, które będziemy zbierali na Placu będą przeznaczone na pomoc Polskim Misjonarzom na zakup pojazdów.
3.   W piątek dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom w święto Św. Anny i Św. Joachima. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach. O tych, którzy są jeszcze wśród nas i jakże często wspierają nas w trudach życia, jak i o tych, którzy już odeszli do Pana.
4.   Do piątku 26 lipca przyjmujemy zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 28 lipca – 6 sierpnia. Spotkanie organizacyjne pieszych pielgrzymów odbędzie się w piątek 26 lipca po Mszy Św. wieczornej. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć pielgrzymów, czy to finansowo czy też poprzez dary w postaci żywności lub wody może to uczynić w biurze parafialnym. Spotkanie organizacyjne pielgrzymów rowerowych w środę po Mszy Św. wieczornej.
5.   Przyjmowanie żywności od pielgrzymów w sobotę od godz. 15:00 do 18:00. Jeśli ktoś chciałby wspomóc pielgrzymów będzie można również to uczynić. XXX Piesza Pielgrzymka wyrusza w niedzielę: rozpoczyna się Mszą Św. o godz. 11:30, po której nastąpi wymarsz na pielgrzymkowy szlak. Pielgrzymi zapraszają wszystkich do Siedlimowa na koncert piosenki religijnej na godz. 20:00. Na ołtarzu MBNP do wystawianej puszki można wkładać prośby i podziękowania do Matki Bożej Jasnogórskiej. Piesi pielgrzymi w tych intencjach będą modlić się codziennie a szczególnie u Stóp Matki Bożej Jasnogórskiej.
6.   Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy proszone są o uregulowanie należności za wyjazd do końca tygodnia.
7.   Parafia podejmuje remonty: wieża kościoła Św. Prokopa – 75 000 zł., kolejny etap Ołtarza Głównego – 121 000 zł., w tym wkład własny: 25 000 zł. na wieżę i 41 000 zł. na Ołtarz. Rozpoczęliśmy prace przy ogrodzeniu starego cmentarza, koszt ok. 10 000 zł. i malowanie ogrodzenia nowego cmentarza własnymi środkami. Planujemy przemalowanie frontonu kościoła Św. Trójcy i wikariatu.
8.   W tym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie śp. Janinę Koczorowską, Barbarę Antoniak, Teresę Ścisławską. Te dusze i wszystkich wiernych zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.