XV Niedziela Zwykła 13.07.2013

1.  Dziś w Markowicach o godz. 15:00 odpust dla chorych, z Placu Św. Wojciecha o godz. 14:30 wyjedzie autokar, zapraszamy wszystkich chętnych do wyjazdu.
2.  W okresie letnim przypominamy Biuro Parafialne czynne od godz. 10:00-11:00 i od 16:00-17:00.
3.  Przyjmujemy zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 28 lipca – 6 sierpnia. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy proszone są o uregulowanie należności za wyjazd. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć pielgrzymów, czy to finansowo czy też poprzez dary w postaci żywności lub wody może to uczynić w biurze parafialnym.
4.  Na ołtarzu MBNP do wystawianej puszki można wkładać prośby i podziękowania do Matki Bożej Jasnogórskiej. Piesi pielgrzymi w tych intencjach będą modlić się codziennie a szczególnie u Stóp Matki Bożej Jasnogórskiej.
5.  W związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej radykalnie wzrosły koszty wywozu śmieci z cmentarzy. Za 1 tonę śmieci płacimy 80 zł + dojazd. Z obu cmentarzy rocznie wywozimy ok 80 ton, są to śmieci parafian i z tego tytułu parafianie ponoszą te koszty. Mimo moich próśb  na temat uregulowania pokładnego – zaledwie 10% opłaca w ciągu roku. Pomniki, które stawiane są na grobach są zaniżane. Proszę do końca października o uregulowanie z poprzednich lat pokładnego według ustawy państwowej o cmentarzach. W związku z koniecznością opłacania wywozu śmieci przez parafię koszty następnych pogrzebów wzrastają o 100 zł.
6.  W tym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie śp. Jana Szyszka, Jerzego Budkiewicza. Te dusze i wszystkich wiernych zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.